โรงเรียนบ้านเนินทอง
หมู่ที่ 6 ถนนลำนารายณ์ - วังม่วง บ้านเนินทอง  ตำบลแก่งผักกูด  อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
เบอร์โทรศัพท์ 0895323285
ผู้บริหาร

นายประเสริฐ สุดโลก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2017
ปรับปรุง 17/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 27016
Page Views 28167
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล
2 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล
3 โรงเรียนวัดศิริบรรพต ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ชัยบาดาล ชัยบาดาล
5 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง ชัยบาดาล ชัยบาดาล
6 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก ชัยบาดาล ชัยบาดาล
7 โรงเรียนบ้านซับกระโดน ซับตะเคียน ชัยบาดาล
8 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ซับตะเคียน ชัยบาดาล
9 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซับตะเคียน ชัยบาดาล
10 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ซับตะเคียน ชัยบาดาล
11 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ท่าดินดำ ชัยบาดาล
12 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ท่าดินดำ ชัยบาดาล
13 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ท่าดินดำ ชัยบาดาล
14 โรงเรียนบ้านสันตะลุง ท่ามะนาว ชัยบาดาล
15 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
16 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นาโสม ชัยบาดาล
17 โรงเรียนบ้านนาโสม นาโสม ชัยบาดาล
18 โรงเรียนบ้านเขาตำบล นาโสม ชัยบาดาล
19 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม นาโสม ชัยบาดาล
20 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล
21 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล
22 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล
23 โรงเรียนบ้านบัวชุม บัวชุม ชัยบาดาล
24 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี บัวชุม ชัยบาดาล
25 โรงเรียนบ้านคลองไทรพัฒนา บัวชุม ชัยบาดาล
26 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล
27 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว บัวชุม ชัยบาดาล
28 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล
29 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล 081-9943908
30 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน มะกอกหวาน ชัยบาดาล
31 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ม่วงค่อม ชัยบาดาล
32 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ม่วงค่อม ชัยบาดาล
33 โรงเรียนบ้านห้วยนา ม่วงค่อม ชัยบาดาล
34 โรงเรียนสัตยาไส ลำนารายณ์ ชัยบาดาล
35 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล 036 461040
36 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล
37 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล
38 โรงเรียนอารีสวัสดิ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล 0-3646-1024
39 โรงเรียนนารายณ์วิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล 036461476
40 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
41 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
42 โรงเรียนบ้านซับไทร ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
43 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
44 โรงเรียนบ้านดงน้อย ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
45 โรงเรียนโพธิ์นิมิตร ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
46 โรงเรียนบ้านซับผาสุก ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
47 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล
48 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล 03 6794 294
49 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ห้วยหิน ชัยบาดาล
50 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ห้วยหิน ชัยบาดาล
51 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ห้วยหิน ชัยบาดาล
52 โรงเรียนบ้านหนองบง เกาะรัง ชัยบาดาล
53 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เกาะรัง ชัยบาดาล
54 โรงเรียนบ้านเกาะรัง เกาะรัง ชัยบาดาล
55 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ เกาะรัง ชัยบาดาล
56 โรงเรียนบ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล
57 โรงเรียนบ้านเขาแหลม เขาแหลม ชัยบาดาล
58 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซับจำปา ท่าหลวง
59 โรงเรียนบ้านซับจำปา ซับจำปา ท่าหลวง
60 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ซับจำปา ท่าหลวง
61 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ซับจำปา ท่าหลวง 036789452
62 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด ทะเลวังวัด ท่าหลวง
63 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง
64 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง
65 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ ท่าหลวง ท่าหลวง 036 788084
66 โรงเรียนบ้านท่าตะโก ท่าหลวง ท่าหลวง
67 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หนองผักแว่น ท่าหลวง
68 โรงเรียนบ้านเนินสวอง หนองผักแว่น ท่าหลวง
69 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองผักแว่น ท่าหลวง
70 โรงเรียนบ้านหนองกระสังข์ หนองผักแว่น ท่าหลวง
71 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองผักแว่น ท่าหลวง
72 โรงเรียนบ้านหนองจาน หัวลำ ท่าหลวง
73 โรงเรียนบ้านหัวลำ หัวลำ ท่าหลวง
74 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง หัวลำ ท่าหลวง
75 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง หัวลำ ท่าหลวง
76 โรงเรียนบ้านเนินทอง แก่งผักกูด ท่าหลวง 0895323285
77 โรงเรียนบ้านท่ากรวด แก่งผักกูด ท่าหลวง
78 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ชอนน้อย พัฒนานิคม
79 โรงเรียนซอย 20 สาย 4 ขวา ชอนน้อย พัฒนานิคม
80 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี ช่องสาริกา พัฒนานิคม
81 โรงเรียนวัดดำรงบุล ช่องสาริกา พัฒนานิคม
82 โรงเรียนช่องสาริกา ช่องสาริกา พัฒนานิคม 0800209496
83 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ช่องสาริกา พัฒนานิคม
84 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ช่องสาริกา พัฒนานิคม
85 โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด ช่องสาริกา พัฒนานิคม
86 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย ดีลัง พัฒนานิคม
87 โรงเรียนบ้านดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม
88 โรงเรียนพรหมรังษี ดีลัง พัฒนานิคม 0891706693
89 โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม น้ำสุด พัฒนานิคม
90 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา น้ำสุด พัฒนานิคม 08 9900 1968
91 โรงเรียนบ้านน้ำสุด น้ำสุด พัฒนานิคม
92 โรงเรียนบ้านห้วยบง พัฒนานิคม พัฒนานิคม
93 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย พัฒนานิคม พัฒนานิคม
94 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม
95 โรงเรียนวัดหนองนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม
96 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย พัฒนานิคม พัฒนานิคม
97 โรงเรียนพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม
98 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม 036-491372
99 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย มะนาวหวาน พัฒนานิคม
100 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม
101 โรงเรียนบ้านแก่งน้ำเย็น มะนาวหวาน พัฒนานิคม
102 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง หนองบัว พัฒนานิคม
103 โรงเรียนบ้านทะเล หนองบัว พัฒนานิคม
104 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น หนองบัว พัฒนานิคม
105 โรงเรียนขุนรามวิทยา ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
106 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
107 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
108 โรงเรียนบ้านซับโศก ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
109 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
110 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
111 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง โคกสลุง พัฒนานิคม
112 โรงเรียนวัดโคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม
113 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) โคกสลุง พัฒนานิคม
114 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โคกสลุง พัฒนานิคม
115 โรงเรียนบ้านเขาขวาง โคกสลุง พัฒนานิคม
116 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง กุดตาเพชร ลำสนธิ
117 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา กุดตาเพชร ลำสนธิ
118 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร กุดตาเพชร ลำสนธิ
119 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ
120 โรงเรียนบ้านเขาดินทอง ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ
121 โรงเรียนบ้านศรีเมือง ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ
122 โรงเรียนบ้านลำสนธิ ลำสนธิ ลำสนธิ -
123 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ลำสนธิ ลำสนธิ
124 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) หนองรี ลำสนธิ 036793571
125 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ หนองรี ลำสนธิ
126 โรงเรียนหนองรีวิทยา หนองรี ลำสนธิ
127 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ หนองรี ลำสนธิ
128 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เขาน้อย ลำสนธิ 036490134
129 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว เขาน้อย ลำสนธิ
130 โรงเรียนบ้านวังทอง เขารวก ลำสนธิ
131 โรงเรียนบ้านเขารวก เขารวก ลำสนธิ
132 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ 036647192
133 โรงเรียนบ้านดงหลุ่ม นิยมชัย สระโบสถ์
134 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน นิยมชัย สระโบสถ์
135 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า นิยมชัย สระโบสถ์
136 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ นิยมชัย สระโบสถ์
137 โรงเรียนวัดซับตะกั่ว นิยมชัย สระโบสถ์
138 โรงเรียนบ้านดงน้อย นิยมชัย สระโบสถ์
139 โรงเรียนบ้านวังแขม นิยมชัย สระโบสถ์
140 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์
141 โรงเรียนบ้านคลอง มหาโพธิ สระโบสถ์
142 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์
143 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ 036787524,036787525
144 โรงเรียนบ้านหนองกลาง ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง
145 โรงเรียนบ้านหนองไทร ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง
146 โรงเรียนบ้านหนองขาม ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง
147 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง 0817807616
148 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ชอนสารเดช หนองม่วง
149 โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา ชอนสารเดช หนองม่วง
150 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า ดงดินแดง หนองม่วง
151 โรงเรียนบ้านดงดินแดง ดงดินแดง หนองม่วง
152 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ดงดินแดง หนองม่วง 0826175840
153 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ ดงดินแดง หนองม่วง
154 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดงดินแดง หนองม่วง
155 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ บ่อทอง หนองม่วง
156 โรงเรียนบ้านหนองเสมา บ่อทอง หนองม่วง
157 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี บ่อทอง หนองม่วง
158 โรงเรียนบ้านยางโทน ยางโทน หนองม่วง
159 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว ยางโทน หนองม่วง
160 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ ยางโทน หนองม่วง
161 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ยางโทน หนองม่วง
162 โรงเรียนทองทาบพิทยา หนองม่วง หนองม่วง
163 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา หนองม่วง หนองม่วง
164 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง
165 โรงเรียนวิไลวิทยา หนองม่วง หนองม่วง
166 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา หนองม่วง หนองม่วง 036431207
167 โรงเรียนบ้านเขาราบ ยางราก โคกเจริญ
168 โรงเรียนบ้านสระเพลง ยางราก โคกเจริญ
169 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ยางราก โคกเจริญ 036 490142
170 โรงเรียนยางรากวิทยา ยางราก โคกเจริญ
171 โรงเรียนบ้านยางราก ยางราก โคกเจริญ
172 โรงเรียนบ้านพุกะชัด วังทอง โคกเจริญ
173 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม วังทอง โคกเจริญ
174 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร หนองมะค่า โคกเจริญ
175 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า โคกเจริญ
176 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน หนองมะค่า โคกเจริญ
177 โรงเรียนบ้านบ่อตะเคียนทอง หนองมะค่า โคกเจริญ
178 โรงเรียนบ้านทะเลทอง โคกเจริญ โคกเจริญ
179 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ 036651128
180 โรงเรียนบ้านดินแดง โคกเจริญ โคกเจริญ
181 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ